Het verschilt tussen de ‘bescherming persoonsgegevenswet’, de ‘portretrechtwet’ en de ‘auteursrechtenwet’. 

Deze drie wetten worden vaak niet goed begrepen en nog vaker door elkaar gehaald. Daar bovenop is de collectieve angst dat veroorzaakt wordt door alle media die de laatste maanden veel aandacht heeft besteedt aan de nieuwe wet.

Er is een verschil tussen de  Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Portret- en autersrechten wet. Zoals de naam het al zegt de AVG-wet wendt zich over de PERSOONSGEGEVENS en het beschermen ervan. Wij houden ons strikt aan deze wet en hebben onze ‘Privacyverklaring‘ zodanig aangepast dat het aan alle eisen voldoet. 

In de volksmond is de term ‘Privacywet’ ontstaan en dat heeft veel verwarring veroorzaakt.

Het portretrecht is een aspect van het auteursrecht; het wordt in Nederland dan ook geregeld in de Auteurswet 1912 (art 19-21). Het verschil tussen portretrecht en auteursrecht kan worden uitgelegd aan de hand van het volgende voorbeeld. Als een fotograaf iemand op de foto zet, komt het portretrecht toe aan de afgebeelde persoon en de auteursrechten aan de fotograaf. Een uitgebreide uitleg vind je op onze ‘Portretrecht- en auteursrechtenpagina‘. Wij houden ons strikt aan deze wet en hebben een pagina gecreëerd waarin een duidelijke uitleg wordt gegeven over de rechten van onze foto’s.